fbpx

Zasady Współpracy ze Spedytorem

Zasady Współpracy ze Spedytorem

Na powyższej stronie zostaną przedstawione zasady współpracy ze spedytorem, których poznanie ułatwia i przybliża wzajemne porozumiewanie się Klienta i Spedytora. Dzięki poznaniu tych kliku zasad będziesz w stanie m.in. właściwie negocjować, szybciej nadać przesyłkę, sprawniej komunikować się ze spedytorem, załatwić sytuację problematyczną.

Kim jest Spedytor

Kim jest Spedytor

Kim jest spedytor

Spedytor jest osoba prawna lub fizyczna, która w ramach swojej działalności organizuje komercyjny przewóz ładunku / ładunków na polecenie swojego klienta. Jego zadaniem jest organizacja procesu logistycznego, który obejmuje podjęcie i / lub zawarcie w imieniu klienta szeregu czynności celem przewiezienia zleconego ładunku wybranym środkiem transportu, w określonym przedziale czasowym, z miejsca załadunku do punktu odbioru.

W skład procesu logistycznego pracy spedytora wchodzą:

 • Dobranie odpowiedniego środka transportu do przewożonego ładunku.
 • Przedstawienie instrukcji wysyłkowych i ewentualnie przygotowanie dokumentów przewozowych dla ladunku (MAWB, HAWB, HBL).
 • Zorganizowanie i dopilnowanie załadunku i/lub wyładunku towaru.
 • Zawarcie umowy spedycyjnej o przewóz z przewoźnikiem / przewoźnikami (morskim, lotniczym, drogowym i kolejowym).
 • Podpisanie umowy / umów o przeładunku przewożonego towaru w punktach zmian środków transportu (porty morskie, lotniska, stacje kolejowe, magazyny dystrybucji).
 • Zawarcie umowy na odprawę celną ładunku.
 • Podpisanie umowy na ewentualne czynności: składowania, magazynowania, dystrybucji, pakowania, przepakowania, komplementacji itp.
 • Zawarcie umowy na dostawę ładunku do punktu załadunku (portu, lotniska, terminalu) i / lub dostarczenia towaru z puntu rozładunku (portu, lotniska, terminalu) do odbiorcy ze spedytorem zagranicznym operującym na lokalnym rynku.
 • Pomoc w organizacji różnego rodzaju zezwoleń, pozwoleń przewozowych i / lub celnych.

Konstrukcja prawna zawodu spedytora, powoduje, iż odpowiada on jedynie za błędy wynikające z powyższych czynności. W związku z tym nie odpowiada on za błędy przewoźników np. w zakresie uszkodzenia czy zagubienia towaru. Więcej informacji na ten temat na stronie o składaniu reklamacji – >> Procedura Reklamacji <<.

Współpraca ze spedytorem

Czynności jakie należy podjąć, aby nawiązać dobrą współpracę ze spedytorem.

 • Wysłanie zapytania ofertowego
 • Precyzowanie zapytania i negocjacje ofertowe
 • Zaakceptowanie warunków oferty.
 • Podpisania zlecenia i /lub umowy spedycyjnej.
 • Spedytor organizuje przewóz  ładunku.
 • Kompletowanie dokumentacji przewozowej i celnej (jeśli eksport spoza UE).
 • Stała Komunikacja ze Spedytorem.
 • Spedytor organizuje odprawę celną, jeśli eksport spoza EU.
 • Usługi dodatkowe na życzenie klienta, takie jak składowanie, magazynowanie, dystrybucja, konfekcjonowanie itp.
 • Zapłata za wykonaną usługę (odroczona dla stałych klientów.

Szczegóły współpracy

1. Wybranie firmy i wysłanie zapytania ofertowego w sprawie ładunku do przewiezienia, w którym należy jasno określić:

 • rodzaj środka transportu, który zależy m.in. od czasu, miejsca i towaru klienta
 • miejsce załadunku (punkt odbioru towaru),
 • miejsce rozładunku (punkt dostawy towaru),
 • rodzaj towaru, wagę, objętość a czasami niezbędne mogą być też wymiary (transport lotniczy czy drobnicowy),
 • ewentualnie warunki dostawy Incoterms 2010 ( >> Incoterms 2010 w opracowaniu PISiL << )

W celu ułatwienia kontaktu z naszym spedytorem po prawej stronie tego tekstu znajdą Państwo formularze zapytań kierujące do odpowiednich działów naszej firmy. Mogą Państwo też kliknąć bezpośrednio w >> formularz kontaktu <<.

2. Może okazać się, iż musimy doprecyzować zapytanie ofertowe, gdyż pomyliliśmy się w ocenie sytuacji i / lub warunki uległy zamianie. Jest to też czas na negocjacje handlowe prowadzone z obu stron ( działamy w oparciu o prawo dotyczące spedycji w Kodeksie Cywilnym i OPWS 2010).

3. Jeśli odpowiada nam przygotowana oferta na przewóz ładunku to potwierdzamy swą akceptację i w zależności od potrzeb podpisujemy jednorazowe zlecenie lub indywidualną umowę spedycyjną.

4. Warto przy dłuższej współpracy przemyśleć zawarcie zlecenia stałego lub indywidualnej umowy spedycyjnej. W takim przypadku każdy nowy transport możemy zamawiać drogą telefoniczną lub elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.

5. Ważne jest aby zlecenie spedycji zawierało wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia np. towar wymaga specjalnych warunków przewozu. Brak tych informacji może doprowadzić do problemów w transporcie a nawet doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty ładunku. W sytuacjach, gdy nie jesteśmy pewni swej wiedzy zawsze warto informować i radzić się spedytora.

6. Po otrzymaniu zlecenia spedytor potwierdza nam jego przyjęcie i rozpoczyna realizację usługi wg. ustalonych wytycznych. W przypadku eksportu i / lub importu droga lądową nastąpi proces organizacji podjęcia towaru. Gdy eksport i / lub import będzie przebiegał drogą lotniczą lub morską to spedytor przekazuje dane naszego Partnera w danym kraju, który zadaniem będzie opieką towaru w kraju nadania.

7. Spedytor cały czas nadzoruje tworzenie i przepływ dokumentacji transportowej danego ładunku. Odpowiednie dokumenty otrzymuje on od nadawcy i poszczególnych przewoźników przewożonego towaru.

8. Jeśli sytuacja tego wymaga spedytor przesyła wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania odprawy celnej. Interweniuje on również w razie problemów w urzędzie celnym, czy przy kontroli granicznej.

9. Ma za zadanie stałą koordynację i kontrolę realizacji zlecenia, reagując w przypadku trudności, problemów i / lub przeszkód. Zwykle spedytor działa sam w najlepiej pojętym interesie klienta, lecz w  razie konieczności podejmuje działania w oparciu o zgodę i / lub decyzję klienta.

Współpraca ze Spedytorem

Współpraca ze Spedytorem

10. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem odprawy celnej w imporcie i / lub eksporcie. Należy pamiętać, iż przy transporcie wewnątrz UE odprawa celna nie jest wymagana.

11. Dostarczenie ładunku do punktu ostatecznego odbioru wskazanego przez Klienta, gdzie ładunek oraz odpowiedzialność za niego zostaje przekazana na odbiorcę.

12. Na życzenie Klienta zapewnienie dodatkowych usług logistycznych takich jak: składowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja itp. oraz innych zgodnych z życzeniami Klienta i możliwościami spedytora.

13. Wystawienie faktury za transport nastąpi w zależności od warunków handlowych. W przypadku importu towaru faktura wystawiana jest w momencie dokonywania odprawy celnej, gdyż jej wartość wchodzi do wartości celnej towaru i posiada stawkę VAT o wysokości 0%. W przypadku faktury za import towaru mówimy również o zerowej stawce VAT.  Z kolei faktura za transport krajowy i unijny ma stawkę 23%.

14. W przypadku pierwszego zlecenia płatność za usługę należy dokona przed zwolnieniem towaru. Stali i sprawdzeni Klienci mają możliwość zapłaty w ustalonym terminie.

ZNACZNIKI: Zasady współpracy za Spedytorem > Kim jest Spedytor > Jak rozpocząć współpracę ze spedytorem