fbpx

OPWS 2010

OPWS 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne

Charakterystyka dokumentu

Nasza Firma działa w oparciu o dokument OPWS 2010 stworzony przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) ogłoszony w uchwale nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r, gdzie w 31 paragrafach zawarto prawa i obowiązki umowy spedycji. Dokument ten nie jest obowiązującym źródłem prawa, lecz dobrowolnie przestrzeganym przez polskich spedytorów zbiorem zasad i regulacji.

Zasady zwarte w dokumencie mają zastosowanie w relacjach pomiędzy polskim spedytorem / firmą spedycyjną, a jego zleceniodawcą. Zaznaczono tu, iż jeśli w umowie spedycyjnej zawartej między zleceniodawcą a spedytorem będzie wymieniony spedytor zastępczy, to warunki te będą obowiązywały również jego i zleceniodawcę osoby, która przekazała spedytorowi zastępczemu zlecenie umowy. Dzieje się tak wyłącznie w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron zawartej umowy posiada członkostwo w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki.

Dokument napisany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki obejmuje najważniejsze definicje, wskazuje przepisy ogólne, określa obowiązki spedytora / firmy spedycyjnej dotyczące świadczonych usług spedycji, podstawowe warunki zawieraniem umów między spedytorem a zleceniodawcą, jak również ustala obszar odpowiedzialności spedytora za szkodę wynikłą z powodu niewłaściwej / błędnej organizacji przewozu powierzonego ładunku. Wszelkie sprawy nie zawarte w dokumencie regulowane są przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.

Obszary tematyczne zawarte w dokumencie

Poniżej przedstawiono obszary poruszane w omawianym dokumencie, wraz z zakresem paragrafów:

 • Definicje, § 1-5
 • Oferty, § 6
 • Umowa spedycji, § 7
 • Zlecenie spedycyjne, § 8
 • Wykonanie zlecenia, § 9
 • Ubezpieczenia, §10
 • Przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych, § 11
 • Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów, § 12-18
 • Odpowiedzialność spedytora, § 19-21
 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora, § 22-23
 • Reklamacje, § 24-25
 • Przedawnienie, § 26
 • Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe, § 28-31

Dokument to pobrania na naszej stronie – >> Pobieranie OPWS 2010 <<

Link do oryginalnego źródła dokumentu na stronie PISiL – >> Oryginalne Źródło OPWS 2010 <<

ZNACZNIKI: OPWS 2010 > Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne