fbpx

Agencja Celna Warszawa

Agencja Celna

W tym miejscu zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje związane z usługą Agencja Celna realizowaną w naszych własnych agencjach celnych.

Agencja Celna

Agencja Celna

Charakterystyka usługi Agencja Celna

Usługa obsługi Agencji Celnej polega na dostarczeniu klientowi kompletu niezbędnych działań związanym ze sprowadzeniem i ocleniem danego towaru i / lub ładunku do kraju zza granicy. Nieprzeprowadzenie tych czynności przez importującego towar Klienta grozi wszczęciem wobec niego sprawy karnej i nałożenia kar finansowych.

Składowe usługi

W ramach usługi zamawiający ją klient może prosić o:

 • Sporządzenia dokumentów zgłoszenia celnego importowanych lub eksportowanych towarów.
 • Utworzenie dokumentacji potrzebnej przy sprawdzaniu samochodu z zagranicy.
 • Napisanie deklaracji Intrastat dla firm sprowadzających lub wywożących ładunki do Unii Europejskiej
 • Doradztwo dotyczące przepisów procedur, pozwoleń, ograniczeń, zakazów, nakazów dotyczących sprowadzania, clenia i dopuszczaniem do obrotu towarów.
 • Zapewniamy również fachową organizację tłumaczeń przysięgłych oraz
 • opinii rzeczoznawców.

Usługi dodatkowe

Do usług komplementarnych dla obsługi Agencji Celnych zaliczamy:

 • Magazynowanie i składowanie towarów.
 • Tłumaczenie przysięgłe dokumentów pojazdów.
 • Sporządzenie zgłoszenia celnego w imieniu Klienta.
 • Załatwianie wymaganych pozwoleń dla ładunków, takich jak: Sanepid, służby weterynaryjne, fitosanitarne itp.
 • Doradztwo dotyczące cła i usług celnych.

Nasze przewagi

Przewagi konkurencyjne stanowiące o naszej sile:

 • Pracują dla nas byli urzędnicy celni.
 • Nasz Prezes Zarządu posiada uprawnienia agenta celnego od 1992 roku dzięki czemu pomaga on i doradza w trudniejszych przypadkach.
 • W imieniu Klienta załatwiamy w Urzędzie Celnym deklaracji wpisania do PDR (Centralnego Rejestru Upoważnień).
 • Nie pobieramy opłaty skarbowej od upoważnienia w wysokości 17 PLN.
 • Konkurencyjne ceny zaczynające się już od 99 PLN netto za usługę.

Ponadto:

 • Kompleksowość oferowanych usług.
 • Indywidualne podejście do Klienta.
 • Elastyczne ofertowanie i negocjacje cenowe.
 • Doskonała obsługa spedycyjna Klienta.
 • Rozwinięta sieć agentów, przewoźników i magazynów.
 • Bardzo konkurencyjne stawki.
 • Doradztwo w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

Kontakt

Agencja Celna Wirażowa – Terminal Cargo
ul Wirażowa 35 p. 308 (w bud. DHL), Warszawa
Telefon: +48 22 606 95 08
Skrzynka e-mail: cargo@prawdziwyspedytor.pl
(Obsługujemy wszystkie terminale w transporcie lotniczym, czyli Cargo, CSL, UPS, TNT, DHL, Poczta. Airnet, Welcome, RGW, terminal MDL – osobowy)

Agencja Celna Warszawa – Terminal Utrata
ul. Utrata 4 (Praga Płn.), Warszawa
Telefon: +48 22 675 35 94
Skrzynka e-mail: utrata@prawdziwyspedytor.pl

Agencja Celna Warszawa – Terminal Postępu
ul. Postępu 11, Warszawa
Telefon: +48 22 456 74 10
Skrzynka e-mail: postepu@prawdziwyspedytor.pl

WSKAŹNIKI: Agencja Celna > Agencja Celna Utrata > Agencja Celna Wirazowa > Obsługa celna > Skład celny > Akcyza > Intrastat > SAD > OGL > Doradztwo celne